Akce Čisté ruce zavítala tentokrát do ZŠ Luh

V návaznosti na nedávný Světový den hygieny rukou zavítala epidemiologická sestra Vsetínské nemocnice Ľubica Srbová do další ze vsetínských základních škol. „Tentokrát se jednalo o základní školu Luh. Program je připraven pro žáky prvních tříd, hovoříme spolu o zásadách hygieny rukou a s pomocí UV lampy si samy děti mohou zkontrolovat, jestli při mytí postupují správně,“ vysvětlila Ľubica Srbová. Akce Čisté ruce má ve Vsetíně již sedmiletou tradici a každým rokem zavítá na jinou ze vsetínských základních škol. Preventivní akce však nemocnice připravuje i pro starší školáky a veřejnost. „Lidé při mytí rukou dělají stále celou řadu chyb. Zapomíná se často na palce, konečky prstů,“ uvedla epidemiologická sestra Vsetínská nemocnice a.s. Ľubica Srbová.

Vsetínská klade velký důraz nejen na prevenci, ale také důslednou kontrolu dodržování správných zásah hygieny rukou u svých zaměstnanců. „Pro nově příchozí provádíme vstupní školení se zaměřením právě na hygienu rukou. Zaměstnanci jsou průběžně seznamováni s novými trendy, mohou si vyzkoušet správné techniky dezinfekce rukou právě za pomoci kontrastní látky a UV světla,“ vysvětlila epidemiologická sestra a dodala: „V rámci tohoto programu sledujeme rovněž dodržování postupů, provádíme pravidelné kontrolní otisky a stěry z rukou zdravotnického personálu na všech odděleních. Vsetínská nemocnice se tak snaží poskytnout bezpečné a funkční prostředí pro pacienty a personál i návštěvy, které na oddělení přicházejí.“