Kraj po páté ocení zdravotníky

Pátý ročník ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb vyhlásil letos Zlínský kraj. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jiřího Čunka s cílem vyzdvihnout potřebnost kvalitních lidí pracujících ve zdravotnictví.

Anketa se dělí na dvě kategorie: na lékařský a na nelékařský zdravotnický personál (zdravotní sestra/bratr, zdravotnický asistent, záchranář, sanitář apod.) V obou těchto kategoriích budou oceněni tři navržení kandidáti, kteří zároveň získají i peněžitý dar 10 tisíc korun. Kromě toho se předpokládá udělení dalších mimořádných ocenění spojených s věcným dárkem.

Pacientská veřejnost může své návrhy zasílat nebo osobně doručit na krajský úřad, a to do 30. června. Nominační formulář i další podrobné informace jsou k dispozici na webu Zlínského kraje v sekci zdravotnictví nebo v tištěné podobě na podatelně krajského úřadu.

https://www.kr-zlinsky.cz/pracovnik-roku-ve-zdravotnich-sluzbach-cl-2705.html

Zpracovala: Helena Mráčková


V minulých ročnících ankety získali ocenění tito zaměstnanci Vsetínské nemocnice:

  • v roce 2014 dlouholetý, emeritní primář dětského oddělení MUDr. Jiří Kilian
  • v roce 2015 rovněž dlouholetý, emeritní primář, ale tentokrát chirurgického oddělení, MUDr. Jaroslav Sankot. Spolu s ním také vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice Bc. Milena Fusková.
  • v roce 2016 primář oddělení patologické anatomie MUDr. Petr Mičulka a vrchní sestra LDN (nyní oddělení následné péče) Bc. Bohdana Bambuchová, spolu s nimi také dlouholetá učitelka odborných předmětů Mgr. Marie Zajíčková
  • v roce 2017 primářka MUDr. Helena Fukalová a sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková. Více ZDE.

Foto: Jiří Balát