Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé se stěhuje do nemocnice

S platností od 1. 9. 2017 bude působit lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé v hlavním areálu Vsetínské nemocnice, konkrétně v přízemí stávajícího pavilonu G (oddělení následné péče, dříve LDN). Přístup k nově vytvořené ambulanci s čekárnou je bezbariérový s lepší návazností na další ambulantní i lůžková oddělení Vsetínské nemocnice. Lékařská pohotovostní služba pro děti a zubní lékařská pohotovostní služba zůstávají i nadále v poliklinice.

Provozní doba LPS pro děti a dospělé se nemění, pro pacienty je k dispozici ve všední dny (pondělí až pátek) vždy od 17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8.00 do 22.00 hodin. Zubní pohotovost je o víkendech a svátcích otevřena od 8.00 do 12.00 hodin. „Lékařská pohotovostní služba je zařízením, které pacientům poskytne akutní ošetření v době, kdy je ordinace jejich praktického lékaře či stomatologa již uzavřena. Žádáme pacienty, aby se v případě náhlého vzniku zdravotních potíží obraceli právě na tyto ambulance. V případě, že bude nutné další vyšetření, službu konající lékař jej doporučí, případně zajistí,“ apelovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Připomenula, že v mimopracovní době nejsou odborné a specializované ambulance v nemocnici v provozu, lékaři se v tuto dobu primárně věnují pacientům v ohrožení života, hospitalizovaným pacientům ve vážných stavech a pacientům, které přiváží zdravotnická záchranná služba. Obcházení LPS pak může způsobit neúměrně dlouhé čekání na ošetření, což je v mnoha případech zcela zbytečné, a mohou vznikat konfliktní situace, způsobené stresem pacientů, ale i zdravotnického personálu. „Proto byla i v roce 2016 ordinační doba lékařské pohotovostní služby rozšířena,“ vysvětlila Ing. Prousková.