Stipendia pro mediky, budoucí všeobecné sestry a radiologické asistenty

Stipendia ve výši až čtyři a půl tisíce korun měsíčně nabízí Vsetínská nemocnice budoucím všeobecným sestrám a radiologickým asistentům, pět tisíc korun pak budoucím lékařům. Projekt je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Stipendijního programu pro zdravotnické obory.


Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka pro personální řízení Ing. Martina Pavlici, MHA:

 

  •  Jaké jsou podmínky pro získání stipendia u budoucích všeobecných sester?

 „Stipendia nabízíme studentům 2. a 3. ročníku oboru všeobecná sestra, ať již studují na vysoké nebo vyšší odborné škole. Podmínkou je setrvání v pracovním poměru v plném úvazku tři roky po úspěšném ukončení studia. Budoucím zaměstnancům interního oddělení nebo léčebny dlouhodobě nemocných může být přiznáno stipendium ve výši 4.500 Kč měsíčně, pokud budou pracovat na jiných odděleních, pak se bude jednat o stipendium 2.500 Kč měsíčně. Mimořádně jsme schopni stipendium nabídnout i v prvním ročníku.“

  •  Obdobná situace je u radiologických asistentů?

 „Také budoucím radiologickým asistentům nabízíme stipendia ve výši 4.500 tisíce Kč měsíčně, zde se nabídka týká studentů druhého a třetího ročníku bakalářského studia v daném oboru. Podmínkou je i zde setrvání v pracovním poměru v plném úvazku po dobu tří let po úspěšném ukončení studia.“

  •  Nejvyšší stipendia Vsetínská nemocnice nabízí budoucím lékařům?

 „Jedná se o studenty pátého a šestého ročníku lékařské fakulty oboru všeobecné lékařství, kterým nabízíme stipendium ve výši 5.000 Kč měsíčně. Podmínkou je setrvání v pracovním poměru po dobu tří let do absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně dva roky po jeho získání. Preferovanými obory jsou vnitřní lékařství, neurologie, geriatrie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody a praktické lékařství pro dospělé.“

  •  Jaké další benefity svým budoucím zaměstnancům Vsetínská nemocnice nabízí?

 „Kromě moderního pracovního prostředí a dlouhodobé jistoty zaměstnání, nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, podporu dalšího, zejména specializačního vzdělávání, bezplatnou účast na školících akcích Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice, nebo možnost ubytování. K aktuálním zaměstnaneckým benefitům pak patří například zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, úhrada očkování proti chřipce a také 25 dnů dovolené.“

  • Kdy musí o stipendium zažádat a jaké doklady je zapotřebí předložit?

„O stipendium mohou žádat samozřejmě již nyní. Doporučuji, aby se studenti rozhodli nejpozději do 10. 10. 2017. Pro začátek studenti nemusí žádné doklady dodávat. K vyřízení stipendia pak samozřejmě potvrzení o studiu. Ohledně stipendií se mohou studenti obracet osobně, e-mailem či telefonem přímo na mě.“

  • Jsou stipendia vyplácena i o prázdninách, a jakým způsobem?

„Se studenty jsme se schopni individuálně dohodnout na způsobu vyplácení a na dalších podmínkách, které pro ně mohou být zajímavé. Obvyklým požadavkem studentů bývá užít si poslední velké prázdniny, podobným požadavkům vždy vyhovujeme. Obvyklá výplata stipendia je každý měsíc. Za prázdninové měsíce stipendium nenáleží.“


Ve formátu pdf k dispozici: 

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Ing. Martin Pavlica, MHA
náměstek pro personální řízení
tel.: 571 490 130
pavlica@nemocnice-vs.cz