Poradíme s péčí o rány a výběrem pomůcek

Postup při převazu rány v domácím prostředí, ukázky různých druhů krytí rány, doplňky pro péči, ale také informace o vhodném výběru inkontinenčních pomůcek. Takový program připravila Vsetínská nemocnice pro zájemce z řad veřejnosti, záštitu převzala sestra pro hojení ran Vsetínské nemocnice Vladimíra Rohlíková. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 8 do 12 hodin u Lékárny DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice u příležitosti Světového dne STOP dekubitům.

Dekubity jsou závažný zdravotní problém, který postihuje miliony lidí po celém světě, zhoršuje jejich zdravotní stav a kvalitu života. V konečném důsledku může vést k invaliditě a smrti. Dekubitus je problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě a  představuje vysoké náklady pro systémy zdravotní péče.

„Dekubitus neboli proleženina či prosezenina, je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Poškození může být v rozsahu od trvalého erytému (začervenání) až po nekrotický vřed (odumřelá tkáň) postihující svaly, šlachy a kosti. Aby mohlo dojít ke vzniku a rozvoji dekubitu, musí na kůži působit tlak, vlhko zvenčí a k tomu zevnitř tlak kostních výběžků na predilekčních místech. Samozřejmě velkou roli hraje celkový zdravotní stav člověka,“ uvedla Vladimíra Rohlíková.

Připomenula, že Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP), který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizuje osvětovou kampaň Stop dekubitům. Její cíl je edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě dekubitů a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému.

„Ve Vsetínské nemocnici aktivně předcházíme vzniku dekubitů používáním nejmodernějších polohovacích a antidekubitních pomůcek.  Máme zavedený systém hodnocení rizika vzniku dekubitů. Každý pacient, který je přijat do našeho zařízení a je rizikový pro vznik dekubitu, má zaveden individuální plán preventivní péče. Ten zahrnuje řadu opatření včetně snížení tlaku na rizikové oblasti. K tomu slouží různé typy antidekubitních matrací a nové moderní polohovací pomůcky. Podporujeme dobrý nutriční stav pacienta, pečujeme o kůži vhodnými přípravky pro regeneraci pokožky a používáme speciální pěnová krytí pro prevenci vzniku dekubitu, ale i hojení již vzniklých dekubitů,“ komentovala sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková.