Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje

Jak jsme Vás již na webu Vsetínské nemocnice informovali, Zlínský kraj již popáté vyhlásil anketu Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, ocenění se uděluje za významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb. Záštitu nad akcí, jejímž cílem je vyzdvihnout potřebnost kvalitních lidí pracujících ve zdravotnictví, převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. 
Anketa se dělí na dvě kategorie: na lékařský a na nelékařský zdravotnický personál (zdravotní sestra/bratr, zdravotnický asistent, záchranář, sanitář apod.) V obou těchto kategoriích budou oceněni tři navržení kandidáti, kteří zároveň získají i peněžitý dar 10 tisíc korun. Kromě toho se předpokládá udělení dalších mimořádných ocenění spojených s věcným dárkem.Pacientská veřejnost může své návrhy zasílat nebo osobně doručit na krajský úřad, a to do 30. června 2018. Nominační formulář i další podrobné informace jsou k dispozici na webu Zlínského kraje v sekci zdravotnictví nebo v tištěné podobě na podatelně krajského úřadu.https://www.kr-zlinsky.cz/pracovnik-roku-ve-zdravotnich-sluzbach-cl-2705.html

V minulých ročnících ankety získali ocenění tito zaměstnanci Vsetínské nemocnice:

  • v roce 2014 dlouholetý, emeritní primář dětského oddělení MUDr. Jiří Kilian
  • v roce 2015 rovněž dlouholetý, emeritní primář, ale tentokrát chirurgického oddělení, MUDr. Jaroslav Sankot. Spolu s ním také vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice Bc. Milena Fusková.
  • v roce 2016 primář oddělení patologické anatomie MUDr. Petr Mičulka a vrchní sestra LDN (nyní oddělení následné péče) Bc. Bohdana Bambuchová, spolu s nimi také dlouholetá učitelka odborných předmětů Mgr. Marie Zajíčková
  • v roce 2017 primářka MUDr. Helena Fukalová a sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková. Více ZDE.

Foto: Jiří Balát