Přemístění zubní a dětské lékařské pohotovostní služby

Z prvního patra polikliniky do přízemí budovy se budou v lednu stěhovat jak zubní lékařská pohotovostní služba (LPS), tak dětská LPS. Vstup bude samostatným vchodem, přímo z hlavní přístupové terasy. Dětská LPS začne v nových ambulancích fungovat od pondělí 8. ledna 2018, zubní pohotovost pak od soboty 13. ledna 2018. Prostory jsou snáze přístupné a bezbariérové. Provozní doba ambulancí se nemění.

Ordinační doba LPS pro děti je ve všední dny (pondělí až pátek) od 17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích od 8.00 do 22.00 hodin. Ordinační doba zubní LPS pouze o víkendech a svátcích, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé najdete od loňského podzimu v hlavním areálu Vsetínské nemocnice, a to v nových ambulantních prostorách v přízemí pavilonu G (Triangl, oddělení následné péče, dříve LDN). Ordinační doba LPS pro dospělé je obdobně jako u dětské pohotovosti ve všední dny (pondělí až pátek) od 17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8.00 do 22.00 hodin.

„Lékařská pohotovostní služba je zařízením, které pacientům poskytne akutní ošetření v době, kdy je ordinace jejich praktického lékaře či stomatologa již uzavřena. Žádáme pacienty, aby se v případě náhlého vzniku zdravotních potíží obraceli právě na tyto ambulance. V případě, že bude nutné další vyšetření, službu konající lékař jej doporučí, případně zajistí,“ apelovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Připomenula, že v mimopracovní době nejsou odborné a specializované ambulance v nemocnici v provozu, lékaři se v tuto dobu primárně věnují pacientům v ohrožení života, hospitalizovaným pacientům ve vážných stavech a pacientům, které přiváží zdravotnická záchranná služba. Obcházení LPS pak může způsobit neúměrně dlouhé čekání na ošetření, což je v mnoha případech zcela zbytečné, a mohou vznikat konfliktní situace, způsobené stresem pacientů, ale i zdravotnického personálu.