Vsetínská nemocnice má dva nové primáře

Ortopedie a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí mají od prvního ledna 2018 nové primáře, a to MUDr. Tomáše Strnada a MUDr. Jaroslavu Lanžhotskou, dosavadní primáři MUDr. Zdeněk Košťál a MUDr. Ján Hanuštiak budou v nemocnici jako lékaři i nadále působit.

 „Ráda bych poděkovala dosavadním primářům za dlouholetou práci pro nemocnici, pro pacienty a celý vsetínský region. Oba již chtěli přenechat vedení mladším kolegům, kteří byli pro vedení oddělení dlouhodobě připravováni, a je potěšující, že si svou pozici i ve výběrovém řízení obhájili. Novým primářům bych ráda popřála hodně elánu, protože vedení oddělení je náročná a velmi odpovědná činnost, ale také hodně úspěchů v dalším rozvoji svých oborů,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

MUDr. Tomáš Strnad pracuje na ortopedickém oddělení Vsetínské nemocnice od roku 1998. „Zpočátku jsem získával zkušenosti ve všech oblastech ortopedie, později jsem se věnoval dětské ortopedii, artroskopické operativě a nyní zejména endoprotetice a revizní endoprotetice,“ přiblížil MUDr. Tomáš Strnad. Vsetínská ortopedie má široké spektrum činnosti, realizuje náhrady kyčelních, kolenních i ramenních kloubů, ale také drobných kloubů ruky. Lékaři se věnují novým, moderním metodám a  postupům. V roce 2013 provedli jako první v České republice operaci částečné náhrady kolenního kloubu s použitím nového instrumentária (operace částečně unikomparmentální náhrady kolenního kloubu firmy Zimmer metodou PSI – Patient Specific Instrument – s využitím speciálních šablon, vyrobených pacientovi přímo na míru s pomocí 3D tisku). „V blízké budoucnosti předpokládám rozšíření spektra miniinvazivních artroskopických operací a do budoucna bych rád ve Vsetíně zavedl vzdělávací program pro lékaře v endoprotetice kyčlí,“ nastínil MUDr. Strnad. Připomíná však, že ortopedie nejsou jen umělé klouby, ale i léčba zlomenin, úrazů, péče o správný vývoj pohybové soustavy u dětí.  Vsetínskou ortopedii vzhledem ke kvalitě poskytované péče vyhledávají pacienti nejen z Valašska, ale i ze sousedních a vzdálenějších regionů. Oddělení je vybaveno novými, elektricky polohovatelnými lůžky, moderní vybavení mají také ortopedi na operačních sálech (moderní artroskopická věž, vakuové míchání cementu pro cementování výplní při náhradách velkých kloubů).

Rovněž MUDr. Jaroslava Lanžhotská působí ve Vsetínské nemocnici již dvacet let.  Po dvouleté praxi na interním oddělení nastoupila v roce 2000 na oddělení tuberkulózy a plicních nemocí. „Věnovala jsem se kalmetizaci, kontrolám po očkování, které se dnes již provádí v menším rozsahu, především u rizikových dětí. Velkou většinu našich pacientů tvoří lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, astmatem, ale i dnes máme pacienty s tuberkulózou, vyšetřujeme kontaktní osoby,“ specifikovala MUDr. Lanžhotská. Oddělení nabízí inhalační i infuzní léčbu pro kompenzaci astmatu či CHOPN, podílí se na přípravě i realizaci preventivních akcí pro veřejnosti pro firmy. „V oblasti dechové terapie spolupracujeme s rehabilitačním oddělením naší nemocnice, tématu se věnovala také společná konference, která se uskutečnila vloni ve Vsetíně,“ komentovala MUDr. Lanžhotská. Ročně oddělení pečuje o bezmála tři tisíce pacientů a provede více než šest tisíc vyšetření.

V souladu s rozhodnutím krajských radních o zkrácení funkčního období primářů na pět let, čekají výběrová řízení i další primariáty. Vyhlášeny jsou v současné době konkurzy pro oddělení patologické anatomie, neurologie a pro rehabilitační oddělení, následovat budou další.