Zahájen další ročník ankety Nemocnice ČR

Prvního února byl zahájen další, v pořadí již třináctý, ročník celostátního projektu Nemocnice ČR, který je zaměřen na sledování a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích. Také v letošním roce budou moci vyplňovat pacienti dotazníky nejen prostřednictvím webu, ale i v tištěné podobě v ambulancích a na lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice.

Novinka v dotaznících: souhlas
se zpracováním osobních údajů

„Dotazy jsou obdobné, jako tomu bylo v loňském roce, novinkou je souhlas se zpracováním osobních údajů,“ komentoval manažer kvality Vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer.  Hospitalizovaných pacientů se průzkum například dotazuje, zda byli spokojeni s rychlostí přijetí do nemocnice, jestli jim byl srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby, zda jsou spokojeni s čistotou na oddělení i co navrhují v nemocnici zlepšit.

  • Dotazník – hospitalizovaní pacienti ZDE.
  • Dotazník – ambulantní pacienti ZDE.

V předchozím ročníku se Vsetínská nemocnice umístila na první příčce mezi Zlínskými nemocnicemi, a to jak v hlasování ambulantních, tak hospitalizovaných pacientů.  Stalo se tak již opakovaně. Jak nám upřesnila organizace HealthCare Institute, velmi dobré byly v roce 2017 výsledky Vsetínské nemocnice i v konkurenci dalších 155 zúčastněných nemocnic České republiky. V kategorii hospitalizovaných pacientů jsme byli na 25. místě, u ambulantních dokonce na 19. příčce.