Zákaz návštěv na lůžkových odděleních stále trvá

Přestože v osmém týdnu roku 2018 se ve Zlínském kraji mírně snížila relativní nemocnost, počty nemocných jsou stále vysoké a nad pomyslnou hranicí epidemie. I nadále proto přetrvává ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice. Opatření je v platnosti od 5. února 2018, nemocnice vydala zákaz návštěv vzhledem k epidemiologické situaci v regionu a na základě doporučení hygieniků. Děkujeme za pochopení.


Aktuální nemocnost ve Zlínském kraji (tabulka ARI, stránky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje):
http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/uvod/ari/2018/ari08.pdf