Klinický farmaceut

Klinický farmaceut | farmaceutka

 

Požadavky:

  • Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta nebo alespoň zkouškou ukončené vzdělávání v základním kmeni  lékárenství
  • Profesionální přístup k pacientům
  • Bezúhonnost
  • Zdravotní způsobilost

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

  • Ing. Martin Pavlica, MHA

  • náměstek pro personální řízení
  • tel.: +420 571 818 130

  • Milena Štíchová

  • personalistka
  • tel.: +420 571 818 108