Vzdělávací akademie

Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice a.s. pořádá vzdělávací kurzy, semináře, konference a  interní workshopy pro své zaměstnance, případně pro studenty, žáky, uchazeče o zaměstnání i pro zájemce z řad široké veřejnosti. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj kompetencí, odborných znalostí a dovedností. Vzdělávací akce jsou obvykle pořádány v rámci celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 pro lékaře a dle zákona č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických pracovnících. Přednášející jsou odborníci výlučně z praxe v přednášeném oboru a většinou z řad zaměstnanců Vsetínské nemocnice. Témata vzdělávacích akcí průběžně vyhodnocujeme a upravujeme dle aktuálních potřeb nemocnice a jejich zaměstnanců.  Vzdělávací akce se konají přímo ve Vsetíně bez nutnosti dalšího dojíždění.

Zaměstnanci Vsetínské nemocnice a.s. mají na vzdělávacích akcích účast zdarma, přihlášení prostřednictvím interního portálu. Externím účastníkům  je účtován registrační poplatek. Přihlášení a další informace: stichova@nemocnice-vs.cz ,  tel. 571 818 108.

Budujeme „učící se organizaci„– chceme být dynamickým systémem ve stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit, je podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní. Projekt Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice zvyšuje úroveň vzdělání zaměstnanců, jejich motivaci a v konečném důsledku ovlivňuje kvalitu a efektivitu práce.

Aktuální program:

14. 02. 2018 seminář Sladění rodinného a pracovního života, více Sladění rodinného a pracovního života

Dále připravujeme:

15. 02. 2018 Seminář očního oddělení Vsetínské nemocnice a.s., více Seminář očního oddělení Vsetínské nemocnice a.s.

20. 02. 2018 seminář Paliativní a sociální aspekty v následné péči, více Paliativní a sociální aspekty v následné péči

02. 05. – 25. 06. 2018 Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář Přihláška AKK Sanitář

Vzdělávací kurz pro veřejnost Školení první pomoci. Školení první pomoci

 

Proběhlé odborné vzdělávací akce 2017 :

 

 

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

  • Ing. Martin Pavlica, MHA

  • náměstek pro personální řízení
  • tel.: +420 571 818 130

  • Milena Štíchová

  • personalistka
  • tel.: +420 571 818 108