Interní oddělení

Interní oddělení poskytuje široké spektrum specializované péče, zaměřené na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění vnitřních orgánů, pokud onemocnění nevyžaduje chirurgickou léčbu. Interní oddělení disponuje šesti lůžky jednotky intenzivní péče, dvanácti lůžky péče intermediární s možností monitoringu EKG a padesáti lůžky standardního oddělení. Provozujeme interní, kardiologickou, gastroenterologickou a nefrologickou ambulanci, funkční laboratoř a dialýzu. Úzce spolupracujeme s centry specializované péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, ale také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovanými centry.

Informace:

INT oddělení MUŽI – Lékař: 571 818 221

INT oddělení ŽENY – Lékař: 571 818 226

INT oddělení JIP + IMP  – Lékař: 571 818 205

 

 

Vedení oddělení:

  • Mgr. Bohdana Kutějová

  • Vrchní sestra
  • tel.: +420 571 818 202