Již nás podpořili

Prvním počinem projektu je sponzorský dar INDET SAFETY SYSTEMS a.s. ve výši 450 tisíc Kč. Určen je na nákup echa (echokardiografu) s jícnovou sondou pro interní oddělení. Echokardiografie umožňuje vyšetření srdce, v současnosti je základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Nezatěžuje organismus zářením, není nutno před vyšetřením podávat kontrastní látku. Jícnová sonda snímá srdce přes stěnu jícnu a vyšetření je přesnější, například pro diagnostiku infekční endokarditidy, nitrosrdečních sraženin a zkratů. INDET SAFETY SYSTEMS a.s. patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice, v minulých letech společnost přispěla na nákup lůžek na několika odděleních, ale také pomohla s nákupem potřebných přístrojů.