Již nás podpořili

 
            Prvním počinem projektu je sponzorský dar INDET SAFETY SYSTEMS a.s. ve výši 450 tisíc Kč. Určen je na nákup echa (echokardiografu) s jícnovou sondou pro interní oddělení. Echokardiografie umožňuje vyšetření srdce, v současnosti je základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Nezatěžuje organismus zářením, není nutno před vyšetřením podávat kontrastní látku. Jícnová sonda snímá srdce přes stěnu jícnu a vyšetření je přesnější, například pro diagnostiku infekční endokarditidy, nitrosrdečních sraženin a zkratů. INDET SAFETY SYSTEMS a.s. patří k nejvýznamnějším podporovatelům Vsetínské nemocnice, v minulých letech společnost přispěla na nákup lůžek na několika odděleních, ale také pomohla s nákupem potřebných přístrojů.
HOKEJISTÉ. Šek s částkou osmdesát tisíc korun převzala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková od jednatele VHK ROBE Vsetín Daniela Toboly. Prostředky jsou určeny na podporu projektu Společně pro novou internu, jehož cílem je pomoci s pořízením vybavení nového pavilonu Vsetínské nemocnice. „Internetovou dražbou speciálních hokejových dresů se podařilo získat více než sedmdesát čtyři tisíc korun. Částku jsme tedy dorovnali na rovných osmdesát tisíc,“ uvedl Daniel Tobola. Připomenul, že ve speciálních dresech se vsetínští hokejisté představili 17. února 2018 proti Frýdku-Místku v rámci Hokeje na dřeň 3. Jedná se již o třetí pokračování akce, kdy mohou zájemci vstoupit do registru dárců kostní dřeně přímo na zimním stadionu na Lapači. Tentokrát se pro dárcovství rozhodlo 41 lidí, celkem se během tří ročníků počet potenciálních dárců vyšplhal na sto padesát.

Informace v médiích: pozvánka, videopozvánka, zpráva z akce, internetová dražba, předání výtěžku