Sponzoring

Jsme velmi vděčni za sponzorskou pomoc, finanční i věcné dary, které pomáhají zlepšovat pacientské prostředí, nakupovat potřebné vybavení i přístroje. Rádi Vás budeme informovat o všech možnostech, vystavíme potřebné smlouvy, doklady. Kontaktovat můžete sekretariát Vsetínské nemocnice, tel. č. 571 490 101, sekretariat@nemocnice-vs.cz, nebo tiskovou mluvčí, tel. č. 571 490 106, plackova@nemocnice-vs.cz

Děkujeme všem, kteří pomáhají


Věnovat můžete: 

 • Finanční dar
 • Věcný dar
 • Dobrovolnická činnost
 • Předání výtěžku akce (sportovní, kulturní, školní)
 • Inzerce ve zpravodaji Vsetínská nemocnice a.s. informuje
 • Nové i použité (a ještě zachovalé) hračky pro dětské oddělení
 • Potřeby pro klubové aktivity v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) – výtvarné potřeby, stolní hry, prostředky na úhradu canisterapie

Partnerské akce:

 • Benefiční koncerty Základní umělecké školy Vsetín
 • Den dětí s ANNOU
 • Benefiční prodej baněk, porodnického ležáku (Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice)
 • Gulášfest
 • Rodinný běh

V letech 2014 – 2015 nás podpořili:

 • Austin Detonator s.r.o.
 • Bayer s.r.o.
 • Boehringer Ingelheim, spol. s.r.o.
 • Cabáková Eva
 • Dušek Emil
 • Eimannová Jarmila
 • Evják Miroslav, Ing.
 • Fabiánová Anna
 • Gajdoš René
 • Glass service a.s.
 • Grebeň Otta, Ing.
 • Hartmann – Rico a.s.
 • Hipp Czech, s.r.o.
 • Indet safety systems a.s.
 • Infolab Slovakia
 • Kalouš pavel, Knihy – učebnice
 • Kořenek Petr, Ing.
 • Košťál Zdenek, MUDr.
 • Kotrla a.s.
 • Kovařčík Jan
 • Kovářík Lubomír
 • Lázně Darkov, a.s.
 • Malý Václav
 • Medesa s.r.o.
 • Medites pharma, spol. s.r.o.
 • Medopharm s.r.o.
 • Montáže Pzelektro s.r.o.
 • MW – DIAS, a.s.
 • Nadační fond Kapka naděje
 • Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
 • Novosad Tomáš
 • Obec Lačnov
 • Obec Liptál
 • PBT Rožnov p. R., s.r.o.
 • Project Hope – Česká Republika
 • Raška Jiří, Ing.
 • Rozváděče Vsetín, s.r.o.
 • Servis Climax a.s.
 • STAT – KON, s.r.o.
 • Surovec Lukáš
 • Svět oken s.r.o.
 • Svět oken s.r.o.
 • Šobáňová Ivana – reklamní agentura Anna
 • Štverka Dalibor, Ing.
 • TES Vsetín s.r.o.
 • V – PODLAHY, s.r.o.
 • Veselka Tomáš
 • Vráblík Josef, Ing.
 • WESTech CZ s.r.o.
 • WOCO STV s.r.o.
 • Základní umělecká škola Vsetín
 • Zlámalík Jan, Ing.
 • Život dětem o.p.s.

V roce 2016 nás podpořili:

 • Indet Safety Systems a.s.
 • WOCO STV s.r.o
 • BAYER s.r.o.
 • Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
 • Servier, s.r.o
 • Nadace Křižovatka
 • Chrištof, spol. s r.o.
 • Zdeněk Mudrák KAMU s.r.o.
 • SERVIS CLIMAX a.s.
 • MS technik spol. s r.o.
 • Kolaříková Marie

V roce 2017 nás podpořili: 

 • Indet Safety Systems a.s.
 • Bayer s.r.o.
 • Promos
 • Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
 • Bayer s.r.o.
 • Rodinné a mateřské centrum Vsetín