Představenstvo

 

  • MUDr. Radomír Maráček | předseda představenstva
  • Ing. Věra Prousková, MBA místopředsedkyně představenstva
  • Mgr. Lucie Štěpánková | členka představenstva

 

Na snímku (zleva) Ing. Věra Prousková, MBA • MUDr. Radomír Maráček • Mgr. Lucie Štěpánková


Valná hromada schválila 15. 5. 2017 změnu stanov společnosti v těchto ustanoveních, která nově zní:

Čl. 7.1.  Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.

Čl. 9.1.   Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.


Další informace:

  • Vznikl koncern nemocnic Zlínského kraje. Tisková zpráva zde.