Aktuality a archiv

NASKL 2 zvládly biochemie, mikrobiologie i hematologie

Vsetínská nemocnice a.s.

Nejen oddělení lékařské mikrobiologie, ale také oddělení klinické biochemie a hematologická část hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice zvládly na jedničku náročný audit Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře NASKL 2. Nemocnice již obdržela certifikáty, které jsou spolu s ostatními k vidění i na našem webu. „Audity se uskutečnily bez větších problémů, auditoři pracoviště chválili, jejich prostředí i nastavený systém kvality. Oddělením patří za přípravu i hladký průběh velké poděkování,“ komentoval manažer kvality Vsetínské nemocnice Ing. Libor Czeffer.

Představila novinky v hojení ran přímo v domově seniorů

Vsetínská nemocnice a.s.

Zkušenosti z oblasti hojení ran předává všeobecná sestra Vladimíra Rohlíková společně s dalšími kolegy ze Vsetínské nemocnice na vzdělávacích akcích po celé České republice, na organizaci dalších přednášek a konferencí v regionu se sama podílí. Neváhá poradit, předvést správný postup při převazech, využití moderních materiálů, a to i na akcích pro veřejnost či v domovech pro seniory. Vždy sama zdůrazňuje, že je součástí týmu: společně s lékaři individuálně přistupují ke každému pacientovi, usilují o zhojení rány s využitím všech dostupných prostředků. S poděkováním za činnost Vladimíry Rohlíkové se na nás obrátili pracovníci Sociálních služeb Vsetín.

Jubilejním 2000. dárcem je Michal Šerý

Vsetínská nemocnice a.s.

Jubilejního, letos již 2000. dobrovolného dárce krve přivítali na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. Stal se jím Michal Šerý z Lačnova, který patří k dlouholetým dárcům. „Poprvé jsem přišel na darování před bezmála dvaceti lety. Tehdy ještě byla transfúzka na poliklinice, posledních pět let chodím darovat pravidelně,“ komentoval jubilejní dárce s tím, že chtěl, aby krev měla užitek, aby pomáhala. K dárcovství přivedl i syna a spolupracovníka, na hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice chodí společně.