Nemocnice chystá mimořádný intenzivní sanitářský kurz

Kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem musela Vsetínská nemocnice před dvěma měsíci přerušit sanitářský kurz. Teprve nyní se mohli účastníci vrátit, aby pokračovali v praxi a chystali se k závěrečným zkouškám. Vsetínská nemocnice přitom už nyní chystá další kurz, který se zcela mimořádně uskuteční o prázdninách, jeho forma navíc bude intenzivnější než u předcházejících vzdělávacích programů. Výuku, praxi i závěrečné zkoušky bude možné absolvovat během jediného měsíce.

„V červenci čeká účastníky studium, od srpna již mohou nastoupit v některém ze zdravotnických zařízení. Pro zájemce, kteří se před zahájením kurzu zavážou pracovat ve Vsetínské nemocnici, je kurz zdarma,“ vysvětlil náměstek pro personální řízení Ing. Martin Pavlica s tím, že pro ostatní je kurzovné 5.800 Kč. Podmínkou přijetí je kromě standardních požadavků také očkování proti žloutence typu B. „Do 17. června musejí mít aplikovánu první dávku očkovací látky. Také proto by se měli zájemci našim personalistkám přihlásit co nejdříve a domluvit vše potřebné,“ dodal Pavlica.

Letošní první sanitářský kurz byl ve Vsetínské nemocnici zahájen v pondělí 2. března. Kvůli mimořádným opatřením musel být o týden později přerušen a studenti usedli do lavic znovu až nyní. „Nastavili jsme taková protiepidemiologická opatření, abychom mohli dokončit praxi na jednotlivých odděleních,“ vysvětlil náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka. Praktická část závěrečných zkoušek čeká budoucí sanitáře v polovině června, 22. června pak teoretická část. „V praktické části zkoušky musejí budoucí sanitáři zvládnout všechny aspekty péče o pacienty, jakož i řadu dalších úkonů. Musejí velmi dobře znát hygienická pravidla, správné použití ochranných pomůcek, umět komunikovat s pacientem, zvládnout techniku resuscitace, ale i ředění dezinfekčních roztoků a podobně,“ dodal Šupka. Při teoretické části závěrečné zkoušky si účastníci kurzu losují otázky ze základů veřejného zdraví, podpory a ochrany zdraví, psychologie, ošetřovatelské péče, somatologie a postupů při poskytování první pomoci.

Ve formátu pdf ZDE: 18_SANITÁŘSKÝ_KURZ_KVĚTEN_2020_IMP

Kontakty: