Odborníci poradí s péčí o rány a prevencí proleženin

Pečujete o dlouhodobě nemocného příbuzného, máte chronickou, nebo špatně se hojící ránu? Zajímáte se o danou problematiku a chcete se dozvědět více? Pak jistě oceníte akci, kterou připravila Vsetínská nemocnice na pátek 16. listopadu 2018 od 8.00 do 12.00 hodin. V předsálí Lékárny DUO v poliklinice Vsetínské nemocnice se setkáte se sestrou pro hojení ran Vladimírou Rohlíkovou, ale i dalšími odborníky v dané oblasti. Získáte informace o nejnovějších možnostech a trendech. Můžete si prohlédnout a otestovat moderní materiály, doplňky usnadňující léčbu. Dozvíte se vše potřebné ke správné aplikaci silikonových či foliových krytí. Akce se koná u příležitosti Světového dne STOP dekubitům.

Více k tématu: 

Vsetínská nemocnice se problematice hojení ran a prevenci dekubitů věnuje na vysoké úrovni, což nedávno představila na odborné konferenci ve Vsetíně, ale i na mnoha dalších vzdělávacích akcích v celé České republice. „Dekubitus neboli proleženina či prosezenina, je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Poškození může být v rozsahu od trvalého erytému (začervenání) až po nekrotický vřed (odumřelá tkáň) postihující svaly, šlachy a kosti. Aby mohlo dojít ke vzniku a rozvoji dekubitu, musí na kůži působit tlak, vlhko zvenčí a k tomu zevnitř tlak kostních výběžků na predilekčních místech. Samozřejmě velkou roli hraje celkový zdravotní stav člověka,“ uvedla Vladimíra Rohlíková s tím, že ve Vsetínské nemocnici aktivně předcházejí vzniku dekubitů používáním nejmodernějších polohovacích a antidekubitních pomůcek.

„Máme zavedený systém hodnocení rizika vzniku dekubitů. Každý pacient, který je přijat do našeho zařízení a je rizikový pro vznik dekubitu, má zaveden individuální plán preventivní péče. Ten zahrnuje řadu opatření včetně snížení tlaku na rizikové oblasti. K tomu slouží různé typy antidekubitních matrací a nové moderní polohovací pomůcky. Podporujeme dobrý nutriční stav pacienta, pečujeme o kůži vhodnými přípravky pro regeneraci pokožky a používáme speciální pěnová krytí pro prevenci vzniku dekubitu, ale i hojení již vzniklých dekubitů,“ komentovala sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková.