+ Archiv 2017

Realizované odborné vzdělávací akce 2017 :

  • 09.02.2017  seminář Nutriční péče ve Vsetínské nemocnici, více Nutriční péče 01_17,
  • 24.02.2017  seminář Dárcovství krevních složek, imunohematologie,více  Hematologie_seminar 02_17
  • 30.03.2017  odborná konference Dechová rehabilitace a respirační fyzioterapie, více Dechová a respirační fyzioterapie 03_17
  • 01.04.2017  interní workshop Respirační fyzioterapie v praxi I., více Respirační fyzioterapie v praxi I 04_17
  • 02.04.2017  interní workshop Respirační fyzioterapie v praxi II., více Respirační fyzioterapie v praxi II 04_17
  • 25.05.2017  seminář Péče o novorozence a nejčastější akutní stavy v dětském věku, více Péče o novorozence 25.5.2017
  • 06.06.2017  seminář Ergoterapie a psychoterapie, více  Ergoterapie a psychoterapie
  • 20. 09. 2017 seminář Péče o pacienty z pohledu chirurgických sester, více Péče o pacienty z pohledu chirurgických sester
  • 10. 10. 2017 seminář Ergoterapie a psychoterapie, více Ergoterapie a psychoterapie
  • 14. 11. 2017 seminář Koncept Bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s., více  Koncept Bazální stimulace na oddělení ARO Vsetínské nemocnice a.s.