Ambulantní pacienti

Dotazník spokojenosti - Ambulantní pacienti

Jméno Povolání/zaměstnání Email Telefon
Jak dlouho jste musel/a čekat od objednání do přijetí v ambulanci?
Kolik času uplynulo od Vašeho příchodu do čekárny až po vyšetření/ošetření?
Představili se Vám zdravotničtí pracovníci, kteří se podíleli na Vašem vyšetření/ošetření?
Následující otázky hodnoťte body 1-5, přičemž 1 je nejlepší a 5 je nejhorší
Spokojenost s jednáním a chováním pracovníků ambulance:
Spokojenost se zájmem a časem, který Vám věnoval personál:
Spokojenost s podanými informacemi během vyšetření a jejich srozumitelností:
Spokojenost s průběhem vyšetření/ošetření (plynulost, organizace atd.):
Spokojenost se zachováním soukromí a intimity při vyšetření/ošetření:
Celkový dojem z návštěvy ambulance/laboratoře/RDG:
Prostor pro poznámky: