Hospitalizovaní pacienti

Dotazník spokojenosti - Hospitalizovaní pacienti

Jméno Povolání/zaměstnání Email Telefon

Kolik času uplynulo od Vašeho příchodu na oddělení do chvíle, než se Vám personál začal věnovat?

Představili se Vám zdravotničtí pracovníci, kteří o Vás v průběhu hospitalizace pečovali?

Byl/a jste seznámen/a s důležitými informacemi pro pobyt v nemocnici (práva pacientů, prostorové uspořádání a chod oddělení, léčebný režim apod.)?

Následující otázky hodnoťte body 1-5, přičemž 1 je nejlepší a 5 je nejhorší

Spokojenost s jednáním a chováním pracovníků oddělení:

Spokojenost se zájmem a časem, který Vám personál věnoval:

Spokojenost s podanými informacemi během hospitalizace a jejich srozumitelností:

Spokojenost se zachováním soukromí a intimity během hospitalizace:

Spokojenost s denním režimem na oddělení (buzení, vizity, zajištění nočního klidu):

Celkový dojem z hospitalizace:

Prostor pro poznámky: