Hospitalizovaní pacienti

Dotazník spokojenosti - Hospitalizovaní pacienti

Jméno Povolání/zaměstnání Email Telefon
Kolik času uplynulo od Vašeho příchodu na oddělení do chvíle, než se Vám personál začal věnovat?
Představili se Vám zdravotničtí pracovníci, kteří o Vás v průběhu hospitalizace pečovali?
Byl/a jste seznámen/a s důležitými informacemi pro pobyt v nemocnici (práva pacientů, prostorové uspořádání a chod oddělení, léčebný režim apod.)?
Následující otázky hodnoťte body 1-5, přičemž 1 je nejlepší a 5 je nejhorší
Spokojenost s jednáním a chováním pracovníků oddělení:
Spokojenost se zájmem a časem, který Vám personál věnoval:
Spokojenost s podanými informacemi během hospitalizace a jejich srozumitelností:
Spokojenost se zachováním soukromí a intimity během hospitalizace:
Spokojenost s denním režimem na oddělení (buzení, vizity, zajištění nočního klidu):
Celkový dojem z hospitalizace:
Prostor pro poznámky: