Info pro rodičky

Milé maminky,

jsme moc rádi, že jste se rozhodly přivést na svět své děťátko v naší porodnici, která je od roku 1997 držitelem titulu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem). Všechny sestry, které pracují na novorozenecké stanici, jsou proškoleny ve výše uvedeném programu a dodržují pravidla tohoto postupu při kojení (10 kroků ke kojení). V průběhu hospitalizace Vás naučí nejen dítě uchopit do rukou, přebalit, nakojit, vykoupat, ale také dokážete svému dítěti dobře porozumět.

Základní informace o péči o novorozence v průběhu hospitalizace:

 Nastávající maminky, které chtějí přivést na svět své dítě v naší nemocnici, prosíme, aby respektovaly opatření, která provádíme u všech nově narozených dětí:

  •  kredeizace – vykapání očních spojivek novorozenců sterilní vodou
  • podání vitamínu K (Kanavitu) – prevence krvácení u novorozenců
  • koupání novorozence zpravidla cca dvě hodiny po porodu
  • dotepání  pupečníku – čekáme max. 10 minut

Vizita u novorozence

 Vaše děťátko bude denně v dopoledních hodinách vyšetřeno dětským lékařem, který Vám poskytne informace o jeho zdravotním stavu, screeningových a doplňujících vyšetřeních 

Ortopedické vyšetření

Před propuštěním z porodnice bude u novorozence provedeno ortopedické vyšetření, při kterém se ověřuje stabilita kyčelních kloubů.

Kojení

První kojení probíhá již na porodním sále. Další kojení se řídí dle chuti novorozence a doporučení dětského lékaře (novorozenci s nízkou porodní hmotností, nezralí novorozenci – kojení častěji). Se správnou technikou kojení Vás seznámí novorozenecké sestry, nově i laktační poradkyně.

Přebalování a převlékání

Než se začnete o své děťátko sama starat, naučí Vás dětské sestry, jak správně přebalovat novorozence. Dozvíte se, jak často a kdy děťátko přebalit, jak a čím čistit a ošetřit zadeček. Špinavé prádlo a použité pleny vhazujte do označených košů. V průběhu hospitalizace je z hygienických důvodů doporučeno používat novorozenecké nemocniční prádlo.

Bilanční list

Jakmile budete mít své děťátko u sebe na pokoji, dostanete tzv. bilanční list. Do tohoto budete zaznamenávat četnost kojení a vyprazdňování Vašeho dítěte – vše Vám bude podrobně vysvětleno.

Měření teploty

Novorozencům měříme teplotu 2× denně bezkontaktním teploměrem, pokud lékař nestanoví jinak. Měření teploty není dáno striktně časově. Na přání matky zaučí novorozenecké sestry měření tělesné teploty v rektu digitálním teploměrem.

Koupání a hygiena

První koupání novorozence provádíme zpravidla cca 2 hodiny po porodu nebo dle aktuálního zdravotního stavu. V průběhu druhého dne Vám sestra ukáže jak správně vykoupat novorozence ve vaničce. V dalších dnech budete své dítě koupat sama. Pokud si nebudete jistá, novorozenecká sestra Vám bude i následně ku pomoci. U děvčátek jsou maminky zaučeny v péči o genitálie.

Před každou manipulací s dítětem dbejte na zvýšenou hygienu rukou. Nepokládejte dítě bez zavinovačky na prostěradlo (z hygienických důvodů).

Bezpečí

Při péči o novorozence klademe velký důraz na jeho bezpečnost. Novorozence přebalujte vždy v postýlce nebo na přebalovacím pultu. Nevhodné je přebalování na lůžku matky. Nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud je s Vámi na pokoji hospitalizována další maminka, pokuste se domluvit a vystřídat (pokud potřebujete odejít např. do sprchy). Pokud jste na pokoji sama s dítětem, dítě odvezte na novorozeneckou stanici sestrám.

Návštěvy

Na oddělení jsou návštěvy povoleny denně. Z provozních důvodů doporučujeme návštěvy v odpoledních hodinách, nevhodné jsou návštěvy večer. Prosíme o regulaci počtu osob s ohledem na ostatní maminky a děti.

Propagační materiály

Své znalosti v péči o dítě a kojení si můžete rozšířit v brožurách, které jsou k dispozici na pokojích a chodbě oddělení. Všechny zapůjčené pomůcky (kloboučky, odsávačky a podobně) při propuštění vraťte osobně dětské sestře.

Propuštění

Dětský lékař propouští novorozence nejdříve za 72 hodin po narození, pokud je propuštěna matka.

Monitoring dechu

Zapůjčení monitoru dechu domů je možné ve dnech pondělí – pátek v dopoledních hodinách, bližší informace u staniční sestry. O zapůjčení monitoru prosíme informovat den před předpokládaným propuštěním.

Rodný list

Rodný list dítěte je pro rodiče k vyzvednutí 3. den po porodu na matrice. Do 8 dnů zaregistrujte své dítě ve zdravotní pojišťovně, rodný list vezměte s sebou.


Další informace a materiály: