Klientská karta

 

Benefity:

 • Sleva z doplatků na recepty až do výše 50%
 • 2 % z obratu výdeje na volně prodejné přípravky a nehrazené léky jako body, které se při dalším nákupu mohou uplatnit jako sleva na tento sortiment
 • Sledování lékových interakcí jednotlivý léků i volně prodejných léčivých přípravků

Pravidla pro vydávání:

 • Klientská karta je vydávána na jméno a je nepřenosná
 • Při vydání karty držitel podpisem „Registračního formuláře“ stvrdí převzetí karty a seznámení se s pravidly
 • Svým podpisem držitel současně stvrzuje svůj souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených na „Registračním formuláři“ dle platné legislativy
 • Karta je zaevidována do informačního systému lékárny a při každém uskutečněném nákupu volně prodejného přípravku ve vydávající lékárně, je na kartu přiznáván 2% kredit evidovaný v bodech
 • Body se získávají za každých zaplacených 5 Kč = 1 bod. Body jsou na kartu připočteny ihned po realizaci nákupu. Příklad: cena zboží = 230,- Kč = 46 bodů
 • Pro účely čerpání nastřádané slevy je přepočet bodů na koruny roven 10:1, každých 10 bodů znamená slevu 1 Kč
 • V případě, že hodnota nákupu je menší než počet bodů na kartě, bude odečtena pouze cena zboží, zbylé body zůstávají na kartě pro další použití
 • V případě, že hodnota nákupu je větší než počet bodů na kartě, mohou být odečteny všechny body a zbytek doplatit penězi
 • Uplatnění bodového kreditu není časově omezeno
 • Údaj o počtu bodů a aktuálně poskytnuté slevě je uveden na účtence, o aktuální výši kreditu je také možno se informovat u pracovníka lékárny DUO
 • Platnost karty není časově omezena
 • Vydavatel karty má právo kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu
 • Při ztrátě karty má držitel právo kartu zablokovat
 • Držitel má právo kartu na požádání zrušit