PL PRO DOSPĚLÉ

 

Umístění  pracoviště| POLIKLINIKA | 2.  patro 


Upozornění: S účinností od 31. 12. 2023 končí poskytování zdravotních služeb ordinace praktického lékaře pro dospělé. Vsetínská nemocnice a.s. nemá náhradu za odcházejícího lékaře, osoby registrované u tohoto provozovatele se mohou registrovat u jiných poskytovatelů zdravotní péče v odbornosti praktické lékařství pro dospělé. Výpis ze zdravotnické dokumentace si může vyžádat nový registrující lékař nebo přímo konkrétní pacient, a to e-mailem na adrese: pld@nemocnice-vs.cz nebo telefonicky: tel. č. +420 571 818 355.

Aktuálně: Z důvodu nemoci pracovnice zajišťující tuto agendu, je nyní možné požádat o výpis pouze prostřednictvím e-mailu. Své žádosti směřujte na: pld@nemocnice-vs.cz