Čím se zabýváme

  • Provádíme diagnostiku nenádorových chorob krvetvorby – diferenciální diagnostiku anemií, poruch bílé krevní řady či trombocytů, pancytopenií, těžkých útlumů kostní dřeně, autoimunitní poruchy krvetvorby u dospělých i u dětí
  • Provádíme diagnostiku a zajišťujeme péči o pacienty s nádorovým onemocněním krvetvorby a krvetvorných orgánů (leukemie, lymfomy, myelodysplastické syndromy, myeloproliferativní onemocnění). Pacienty dispenzarizujeme a poskytujeme standardní léčbu, podpůrnou terapii, úzce spolupracujeme s vyššími klinickými pracovišti a Centry vysoce specializované hematologické a hematoonkologické péče (např. s Hematoonkologickou klinikou FN Olomouc, s Interní hematoonkologickou klinikou FN Brno apod.)
  • Další problematikou je diagnostika a léčba vrozených i získaných poruch srážení krve – jak ve smyslu krvácivých stavů (hemofilie, nedostatek ostatních koagulačních faktorů, poruchy krevních destiček) tak i ve smyslu nadměrného srážení krve – tzv. tromboiflie (Leidenská mutace, mutace protrombinu 20210, deficit inhibitorů srážení krve, antifosfolipidový syndrom apod.). Nedílnou součástí je řešení krvácivých či trombotických příhod u hospitalizovaných pacientů formou odborných konzilií. Součástí této problematiky je i komplexní péče o pacientky s trombofilním stavem v graviditě a v šestinedělí.