Hematologická laboratoř

  • V laboratorním vyšetřování je naším cílem co nejlépe a kvalitně poskytovat servis klinickým pracovištím jak v nemocnici (lůžková oddělení, ambulance), tak i kolegům v ambulancích odborných či praktických lékařů v celém regionu
  • Zkvalitňujeme přístrojové vybavení, rozšiřujeme spektrum laboratorních vyšetření
  • V imunohematologické laboratoři připravujeme transfuzní přípravky pro použití pro pacienty a dle specializovaných požadavků – zajišťujeme hemoterapii koncentráty červených krvinek – jak EBR, tak i deleukotizované krve, destičkové koncetráty. V tomto spolupracujeme s Transfuzním oddělením FN Olomouc či Transfuzním oddělením FN Ostrava, případně s jinými transfuzními odděleními v regionu
  • Podílíme se na propagaci transfuzní problematiky a hematologie i tím, že pořádáme řadu exkurzí a přednášek pro studenty zdravotnických oborů i žáků připravujících se na své budoucí zaměření biologického směru
  • Podílíme se na výzkumu biologických materiálů ve spolupráci s UTB ve Zlíně, o čemž svědčí i několik přednášek (v tuzemsku i v zahraničí) či publikací v mezinárodních vědeckých časopisech