Laboratorní příručka

  • Aktuální znění laboratorních příruček najdete ZDE.

Laboratorní příručka slouží k získávání potřebných informací o službách poskytovaných Hematologickým a transfuzním oddělením (HTO) Vsetínské nemocnice a.s. Cílem dokumentu je zejména usnadnit a zkvalitnit komunikaci mezi laboratoří a uživateli a informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření a nabídce služeb. Příručka byla zpracována podle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Laboratorní příručka obsahuje základní informace o hematologickém a transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice a.s., seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správný odběr a transport biologického materiálu, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stížností a o dalších poskytovaných činnostech. Postupy uvedené v této příručce jsou v souladu s platnou legislativou a doporučeními odborné společnosti, a jsou závazné pro všechny pracovníky laboratoří HTO Vsetínské nemocnice, a.s.