Čím se zabýváme

  •  Významnou část naší práce tvoří především vyšetření pacientům odebraných tkání a buněk. Jedná se především o bioptické a cytologické analýzy, ale i náročnější imunohistochemická vyšetření
  • Bioptická vyšetření zahrnují mikroskopická vyšetření tkáňových vzorků, částí orgánů nebo i celých orgánů odebraných při operacích
  • Stejně je zpracováván a posuzován nekroptický materiál odebraný při pitvě
  • Při cytologickém vyšetření jsou hodnoceny buňky v materiálu získaném z tělních tekutin tenkojehlovou punkcí, otisky či stěry. Materiál je do laboratoře dodáván ve formě punktátů nebo nátěrů
  • Klíčovou úlohu hrajeme při stanovování typu nádoru a specifických faktorů, jež jsou důležité pro léčbu nemocných. Našim úkolem je stanovení dalšího léčebného postupu a intenzity následující terapie
  • Podle potřeby provádíme rovněž peroperační biopsie, které stanovují rozsah operačního zákroku
  • Neméně důležitou pracovní náplní jsou cytologická vyšetření buněk a tělních tekutin
  • Podrobnosti o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v laboratorní příručce
  • Úspěšně jsme absolvovali Audit II NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře).