Pro odborné lékaře

Anesteziologická ambulance – info pro odborné lékaře

Každý pacient musí mít anesteziologické vyšetření před jakýmkoliv operačním výkonem i ambulantním. K tomu potřebuje i vyšetření praktického lékaře, bez něj kvalitní anesteziologické vyšetření nelze provést (podrobnější informace najdete v informacích pro praktické lékaře).

Jak objednat pacienty do anesteziologické ambulance?

 • můžete pověřit objednáním praktického lékaře
 • můžete objednat sami, vhodná doba návštěvy  naší ambulanci je 3 až 5 dnů před výkonem. Pacient musí mít potřebná vyšetření – viz informace pro praktického lékaře. Domluvit termín můžete na telefonním čísle
  571 490 567 v provozní době ambulance, to je od 9.00 do 15.00 hodin.

Postup u ambulantních pacientů   

Vhodný pacient k ambulantnímu výkonu je pacient ASA I-II, nevhodný ASA III. Provést vyšetření v anesteziologické ambulanci, dle pravidel (viz základní pokyny).  Nebo bude provedeno před výkonem.

Postup u akutních pacientů

Vyšetření bude probíhat jako dosud formou akutního konzilia.

Postup u pacientů, kteří budou přijati v den operace

Vhodný pacient k takovému postupu je pacient ASA I-II, nevhodný ASA III (tyto pacienty je vhodné přijmout předem).

Kdy je nutné operaci odložit?

Platí pro plánované výkony, kde nehrozí komplikace zprodlení – vždy nutno konzultovat s lékařem, který operaci indikoval. 

 • Akutní infekce horních i dolních dýchacích cest
  – po infekci cest dýchacích – odklad asi o tři týdny od ústupu onemocnění
  – po zápalu plic – odklad 3 měsíce
 • Akutní infarkt myokardu, dekompenzovaná hypertenze
  – po srdečním infarktu – odklad 3 až 6 měsíců, minimálně 6 týdnů – dle individuální konzultace
 • Akutní cévní mozková příhoda
  – po CMP (mozkové příhodě) – odklad 1 až 3 měsíce
 • Akutní močová infekce (asymptomatická močová infekce není kontraindikací výkonu: pouze náhodný nález bakterií v moči bez jiných příznaků – teplota, pálení při močení)
  – po infekci močových cest odklad do vyléčení nemoci
 • Akutní herpes labialis (opar)
  – odklad do vyléčení.