Rodičky – jiný stát EU

Přijetí rodičky z jiného členského státu EU

1) Rodička se informuje u své zdravotní pojišťovny o možnosti porodu v zahraničí a způsobu úhrady této poskytnuté zdravotní péče nemocnici.

2) Veškerá vyšetření před porodem (cca 1 týden) uhradí pacientka jako samoplátce. Cena vyšetření před porodem je stanovena na 1036 Kč, pokud se provádí i vyšetření ultrazvukem je cena vyšetření 1634 Kč.

3) Pacientka musí absolvovat informační návštěvu na Oddělení zdravotních pojišťoven přímo v nemocnici.

4) Veškeré porody císařským řezem budou zpoplatněny dle platného ceníku Vsetínské nemocnice a.s. s bodovou hodnotou 1,58 Kč a nebudou vykazovány do zdravotních pojišťoven. Výjimkou je akutní císařský řez, u kterého jasně bude ze zdravotnické dokumentace vyplývat, že se nejednalo o plánovanou záležitost.

5) Vyšetření kyčlí u novorozenců bude provedeno pouze jednou v rámci hospitalizace.

6) Jakákoli další vyšetření novorozence, která nesouvisí s jeho aktuálním zdravotním stavem (další vyšetření kyčlí, novorozenecký screening na vrozené vady sluchu a podobně) jsou prováděny v režimu samoplátce a budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Vsetínské nemocnice a.s.

7) Po ukončení hospitalizace pacientka musí neprodleně dodat scan českého rodného listu dítěte a scan zdravotního průkazu ze slovenské zdravotní pojišťovny dítěte (možno i s náhradním rodným číslem) na email olajosova@nemocnice-vs.cz

Pokud rodiče nedodají kopii požadovaných dokumentů do tří týdnů od ukončení hospitalizace, bude jim vystavena faktura k úhradě veškeré poskytnuté zdravotní péče.

Ing. Barbora Zientek, MHA
vedoucí Oddělení zdravotních pojišťoven