Hemodialyzační středisko

  • Součástí našeho oddělení je hemodialyzační středisko a nefrologická ambulance, které působí v pavilonu C (stará interna). Poskytují léčbu nemocným s akutním i chronickým selháním ledvin, ale také pacientům s některými závažnými otravami. V tomto oboru se nám daří držet krok s každoročně se objevujícími novinkami této velmi nákladné léčby.
  • Některým nemocným jsme schopni alternativně nabídnout pohodlnější metodu peritoneální dialýzy.
  • Středisko rovněž připravuje indikované pacienty k transplantaci ledvin.
  • Nově nabízíme možnost domácí hemodialýzy.