Zajímavosti

  • Budova prošla celkovou modernizací. Plášť budovy byl zateplen, vyměněna okna, vstupní dveře.
  • Rekonstruovala se sociální zařízení, vyměněny byly podlahové krytiny, dveře
  • Oddělení využívá novou tělocvičnu v přízemí budovy
  • Byla obnovena všechna lůžka, stará a již dlouho nevyhovující byla nahrazena nejmodernějšími plně elektricky polohovatelnými lůžky včetně kvalitních matrací a lůžkovin
  • Obnoveno bylo dorozumívací zařízení mezi pacientem a personálem
  • O pacienty pečují plně kvalifikovaní lékaři oddělení, k dispozici jsou však i lékaři ostatních odborností (internista, kardiolog, hematolog, neurolog, chirurg a další), kteří v případě potřeby zajistí odbornou konzultaci či konsilium
  • Posílen byl ošetřovatelský personál, trvale jsou k dispozici fyzioterapeuté
  • Pacientům i příbuzným je na vyžádání k dispozici klinický psycholog
  • K dispozici jsou dva nemocniční kaplani
  • Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Adorea připravujeme aktivity pro hospitalizované pacienty