Co u nás léčíme

  • Zabýváme se diagnostikou a léčbou onemocnění centrálního a periferního nervového systému, cévních chorob mozku a míchy, nervosvalových chorob a degenerativních onemocnění centrálního nervového systému, chorob pohybového aparátu
  • K diagnostice a terapii využíváme moderních diagnostických metod počítačové tomografie, EEG, EMG, ultrazvukového vyšetření a dalších, zejména laboratorních metod
  • Jsme v těsném kontaktu s odborníky úzce spolupracujících oborů (neurochirurgie, neuroonkologie, cévní chirurgie, neuroradiologie) v okolních fakultních a krajských nemocnicích
  • U pacientů s cévní mozkovou příhodou úzce spolupracujeme se spádovým iktovým centrem v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně