Pro lékaře

Spektrum lékařské péče poskytované ortopedickým oddělením:

a) traumatologie – poranění všech kostí a kloubů končetin, včetně stabilních zlomenin páteře,

b) dětská ortopedie:
1. preventivní vyšetření dětských kyčlí;
2. konservativní léčba vad dětské nohy;
3. operační léčba patelárních dysplasií;
4. dispenzarizace dětí s vadným držením těla a se skoliózou;
5. diagnostika a léčba nezhoubných nádorů;
6. operační léčba coxa vara adolescencium,

c) ortopedie:
1. artroskopická operační léčba onemocnění a poranění velkých kloubů;
2. sonografická diagnostika a léčba impingement syndromů ramenních kloubů a hlezen;
3. endoprotetika, revizní operace kyčle a kolena při primárních i sekundárních artrozách;
4. necementované, hybridní i cementované náhrady;
5. korekční osteotomie u vbočených a vybočených kolenních kloubů;
6. operační léčba statických vad nohy;
7. revmatochirurgie – synovialectomie, artrodézy;
8. operační léčba entezopatií;
9. operační léčba benigních nádorů pohybového aparátu, patologických zlomenin,
metastáz;
10. primární zhoubné nádory pohybového aparátu po stanovení základní diagnózy
předáváme na pracoviště dle metodických pokynů.

K diagnostice a léčbě nemocných jsou užívány postupy v souladu s platnými doporučeními
odborných společností, na jejichž základě byly vypracovány standardní lékařské postupy.
Postupy jsou dle vývoje oborů a v souladu s doporučeními odborných společností průběžně
aktualizovány.