Zdravotnická doprava

DISPEČINK | tel.: +420 571 818 171

Doprava nemocných a zraněných je zajišťována sanitními vozidly nemocnice. Doprava je ve většině případů hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V případě, kdy na úhradu dopravy dle zákona o veřejném zdravotním pojištění nevzniká nárok, můžeme nabídnout převozy sanitkou za přímou úhradu pacientem, případně příbuzným. Přepravu lze objednat prostřednictvím dispečinku dopravní zdravotní služby, tel.: +420 571 818 171.

 

  • Hana Michalcová

  • Vedoucí dopravy
  • tel.: +420 571 818 170