Sponzoring 2019

Finanční a věcné dary v roce 2019 (nad 10 tis. Kč)

 • Carl Zeiss, spol. s r. o.
 • Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. a Zdeněk Juřica – MONTEL
 • Servier s. r. o.
 • Kayaku Safety Systems Europe a.s.
 • LaparoTech Instruments s. r. o.
 • Nadace Archa Chantal
 • UNTRACO, v.o.s.
 • Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice
 • Austin Detonator s. r. o.
 • MUDr. Eva Kilianová
 • Bracco Imaging Czech s. r. o.
 • Hana Lukešová
 • ZUŠ Vsetín
 • Nadace Křižovatka
 • Grygo s. r. o.
 • MUDr. Milan Doležel

Podrobnosti a další informace ve Výroční zprávě Vsetínské nemocnice za rok 2019
v kapitole Dotace, sponzoři a dárci v roce 2019 (str. 62 – 63)

Ve formátu pdf: sponzoring 2019

Děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají.