Etický kodex

  • Preferujeme LIDSKOST. Jsme empatičtí, vnímáme no prescription cialis pocity a respektujeme potřeby no prescription cialis pacientů. Jsme k sobě slušní, zdravíme se, představujeme se při telefonování, odpovídáme levitra cost in mexico si v elektronické komunikaci, pracovní úkoly plníme v daných termínech, na pracovní schůzky chodíme včas.
  • Důležitá je pro nás POKORA. Jsme sebekritičtí, dokážeme přijmout názor a pravdu jiného, víme, že nejsme neomylní a viagra master card že se musíme stále vzdělávat.
  • Základem naší činnosti je TÝMOVÁ PRÁCE. Vzájemně se buy online purchase viagra podporujeme a uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce každého z nás.
  • Dbáme na RESPEKT. Ctíme individualitu, nasloucháme a vnímáme názory pacientů a jejich blízkých, názory kolegů viagra pharmacy in india zdravotníků i všech ostatních spolupracujících profesí.
  • Jsme ČESTNÍ. Neurážíme se levitra cost in mexico navzájem, nepomlouváme se, přiznáme pochybení. Nikdy nezneužijeme důvěru pacienta. Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného, slušného a viagra master card společensky korektního chování.
  • Zásadně v práci ODMÍTÁME KORUPCI. Nezneužíváme své postavení k osobnímu prospěchu či ku prospěchu třetích buy online purchase viagra osob. Nepřijímáme finanční a věcné výhody a ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování, narušit náš profesionální přístup, nebo nás dostat do závazného postavení vůči našim pacientům, klientům, dodavatelům či dalším osobám.
  • Ctíme LOAJALITU. Jsme jedna organizace, viagra pharmacy in india jeden tým. Své připomínky vyjadřujeme v interní diskuzi uvnitř organizace. Máme právo ovlivňovat svými podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb.
  • Budujeme UČÍCÍ SE ORGANIZACI. Chceme být dynamickým systémem ve stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit, je podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní.

ETICKÝ KODEX