Sponzoring

Jsme velmi vděčni za sponzorskou pomoc, finanční i věcné dary, které pomáhají zlepšovat pacientské prostředí, nakupovat potřebné vybavení i přístroje. Rádi Vás budeme informovat o všech možnostech, vystavíme potřebné smlouvy, doklady. Kontaktovat můžete sekretariát Vsetínské nemocnice, tel. č. 571 490 101, sekretariat@nemocnice-vs.cz, nebo tiskovou mluvčí, tel. č. 571 490 106, plackova@nemocnice-vs.cz

Děkujeme všem, kteří pomáhají


Věnovat můžete: 

  • Finanční dar
  • Věcný dar
  • Dobrovolnickou činnost
  • Předání výtěžku akce (sportovní, kulturní, školní)
  • Inzerce ve zpravodaji Vsetínská nemocnice a.s. informuje
  • Nové i použité (a ještě zachovalé) hračky pro dětské oddělení
  • Potřeby pro klubové aktivity v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) – výtvarné potřeby, stolní hry, prostředky na úhradu canisterapie

Partnerské akce:

  • Benefiční koncerty Základní umělecké školy Vsetín
  • Den dětí s ANNOU
  • Benefiční prodej baněk, porodnického ležáku (Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice)