2019

Finanční a věcné dary v roce 2019 (nad 10 tis. Kč)

 

Carl Zeiss, spol. s r. o.  věcný 345 580,00 Kč
Babybox pro odložené
děti – STATIM, z.s.
a Zdeněk Juřica – MONTEL
věcný 300 000,00 Kč
Servier s. r. o. finanční 110 000,00 Kč
Kayaku Safety Systems Europe a.s.  finanční 100 000,00 Kč
LaparoTech Instruments s. r. o. finanční  92 000,00 Kč
Nadace Archa Chantal  věcný 73 267,00 Kč
UNTRACO, v.o.s.  věcný  62 291,00  Kč
Nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice finanční 25 000,00 Kč
Austin Detonator s. r. o. finanční 25 000,00 Kč
MUDr. Eva Kilianová finanční 25 000,00 Kč
Bracco Imaging Czech s. r. o. věcný 24 623,50 Kč
Hana Lukešová finanční 20 000,00 Kč
ZUŠ Vsetín finanční 16 000,00 Kč
Nadace Křižovatka věcný 10 000,00  Kč
Grygo s. r. o. věcný 14 988,00 Kč
MUDr. Milan Doležel věcný 12 000,00 Kč

CELKEM hodnota darů (nad 10 tis. Kč)     1 255 749,50 Kč.