Šestý letošní zpravodaj přináší aktuality, poděkování i přání

V předcházejícím čtyřech letech měl náš zpravodaj Vsetínská nemocnice a.s. informuje nejvíce pět vydání. Letos bylo novinek a událostí opravdu hodně, a tak Vám v čase vánočním představujeme ještě šesté letošní číslo.

Pokud se Vám jeho tištěná podoba nedostala do rukou, můžete si jej prohlédnout v elektronické podobě. Připraveno je úvodní slovo ředitelky Vsetínské nemocnice Ing. Věry Prouskové, informace o investicích, benefitech, metodách, ale také o mnoha novinkách v provozu nemocnice. Obsáhlé jsou opět dopisy čtenářů, soutěžit můžete o detektivku, připomenout si atmosféru plesu a mikulášské nadílky pro děti zaměstnanců.

 


Vánoční atmosféra byla již v průběhu prosince znát na všech nemocničních odděleních. Velké poděkování patří žákům ZŠ Sychrov, kteří vyrobili výzdobu pro LDN. Hned na několika pracovištích se nám objevili sněhuláci z netradičních materiálů a oddělením patří uznání také za krásná vánoční přání.

Další fotografie na facebookovém profilu zde.