Zákon 23/2017 Sb.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Dle §5 zákona 23/2017 Sb. (zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) zveřejňujeme plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok 2018:

  • náklady: 649 803 tis. Kč
  • výnosy: 650 084 tis. Kč
  • HV: +281 tis. Kč