Zákon 23/2017 Sb.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 

Dle §5 zákona 23/2017 Sb. (zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) zveřejňujeme plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok 2018:

  • výnosy 645 527 tis. Kč
  • náklady 648 115 tis. Kč