Služby pro hendikepované

Vsetínská nemocnice nezapomíná ani na potřeby hendikepovaných. Všechny nemocniční budovy, kde je pečováno o pacienty, mají bezbariérový přístup. V rámci zlepšení komunikace se sluchově postiženými klienty jsme se připojili ke zdravotnickým zařízením, které využívají nepřetržitého on-line servisu prostřednictvím tabletu a internetové aplikace Skype. Tlumočnice prostřednictvím webové kamery komunikuje znakovou řečí s neslyšícím a informace sděluje zdravotníkům. Tablet je v současné době umístěn v chirurgické ambulanci.

Tablet nemocnici zapůjčila obecně prospěšná společnost Tichý svět, a to v rámci projektu Bezbariérová nemocnice pro neslyšící. „Vsetínská nemocnice se dlouhodobě snaží snižovat bariéry v komunikaci s pacienty trpícími různými hendikepy. V oblasti komunikace se sluchově postiženými disponujeme personálem se znalostí znakové řeči. Tento způsob komunikace s neslyšícími jsme rozšířili také o možnost tlumočení on-line pomocí tabletu,“ vysvětlil náměstek pro ošetřovatelskou péči Vsetínské nemocnice a.s. Mgr. Pavel Šupka.