Portál pacienta

O Portálu:

Zdravotní portál umožňuje objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve vybraných ambulancích Vsetínské nemocnice a.s.

Upozornění: momentálně se na obsahu portálu pracuje

Další postup: Objednat k lékaři  » Výběr nemocnice » Vsetínská nemocnice

Jednorázové objednání k lékaři:

Tato funkce umožňuje jednoduché objednání do vybrané ambulance Vsetínské nemocnice bez nutnosti mít zřízený účet. Potřebujete zadat pouze jméno a příjmení, kontakt – telefon či e-mail, a rodné číslo pacienta. Na uvedený kontakt obdržíte potvrzení provedené rezervace. Takto pořízené rezervace není možné upravovat a rušit.

Přihlášení k účtu:

Je možné se přihlásit také k účtu, jehož prostřednictvím můžete rezervace upravovat a jednoduše zakládat z jednoho místa rezervace pro Vás i Vámi zastupované osoby. Pro účet je nutné mít identitu občana (např. bankovní identitu).

Kde získat svoji zdravotnickou dokumentaci:

Portál občana https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni avizuje možnost získání takzvaného pacientského souhrnu (část zdravotnické dokumentace obsahující základní zdravotní údaje o pacientovi). Uživatelskou příručku najdete: https://obcan.portal.gov.cz/uzivatelska-prirucka.
Na on-line zpřístupnění dalších částí zdravotnické dokumentace, včetně ambulantních a propouštěcích zpráv, aktuálně pracujeme. Pokud budete potřebovat nahlédnout do zdravotnické dokumentace, pořídit kopii, výpis či opis zdravotnické dokumentace, najdete informace na webu Vsetínské nemocnice: https://nemocnice-vs.cz/pacient/kopie-dokumentace/.