Zdr. sociální pracovník

Zdravotně – sociální pracovníci Vsetínské nemocnice a.s. poskytují pomoc a sociální poradenství všem hospitalizovaným pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Zaměřují se především na pomoc osobám, které se v důsledku nemoci ocitly v tíživé sociální situaci nebo naopak sociální situace vyústila ve špatný zdravotní stav.  Pracují na principu diskrétnosti a individuálního přístupu. Práce zdravotně – sociálního pracovníka je službou pro pacienty, jejich blízké a rodiny, a je bezplatná.

V čem vám můžeme pomoci:

  • pomoc při zprostředkování terénních a pobytových sociálních služeb (pečovatelské služby, domovy pro seniory)
  • poradenství  při žádosti o hospicovou péči  (mobilní/pobytovou)
  • pomoc s vyřízením potřebných sociálních příspěvků a dávek
  • zajištění převzetí nebo přeposlání důchodů
  • poradenství ve věci zakoupení a zapůjčení kompenzačních pomůcek

Kde nás najdete:

V přízemí budovy G (oddělení následné péče), viz plánek areálu. 

Jak nás kontaktovat:

Hospitalizovaný pacient, nebo jeho rodinný příslušník,  může o zprostředkování  služeb zdravotně – sociálního pracovníka požádat ošetřující personál.

Můžete nás také kontaktovat osobně nebo na tel. čísle 571 818 269, 737 251 966.

 

  • Bc. Radim Bleša

  • Zdravotně-sociální pracovník
  • tel.: +420 571 818 269