Návštěvy

Naše nemocnice neomezuje návštěvní dobu. Své blízké můžete navštívit v podstatě kdykoliv během dne, vždy byste ale měli brát ohled na jejich zdravotní stav a na provoz oddělení. Nutné je také počítat s tím, že vyšetření, která musí pacient podstoupit, se většinou uskutečňují ráno a v dopoledních hodinách. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo zdravotnickým personálem přímo na oddělení, kde byste se také měli po příchodu ohlásit.

DOPORUČENÉ návštěvní hodiny na lůžkových odděleních jsou denně od 13.00 do 17.00 hodin.

Výše uvedené neplatí pro oddělení anesteziologicko-resuscitační a pro jednotky intenzivní péče. Tato pracoviště jsou určena k péči o pacienty v závažném stavu a chod těchto jednotek je tomuto přizpůsoben. Návštěvy jsou zde povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře.