Dobrovolníci

Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník je osoba starší patnácti let, jde-li o výkon dobrovolné služby na území ČR, a starší osmnácti let, vykonává-li dobrovolnickou činnost v zahraničí.

Dobrovolníci mohou potěšit svou návštěvou nemocného seniora, přečíst mu kapitolu z oblíbené knihy, vzít jej na krátkou procházku nebo na bohoslužbu do nemocniční kaple. Takto mohou dobrovolníci pomoci pacientům Oddělení následné péče (ONP). S dobrovolnickým centrem Adorea Vsetín, o.s. spolupracuje Vsetínská nemocnice a.s. již několik let. Lidí ochotných nezištně pomoci druhým by však bylo zapotřebí mnohem více.

Hledáme další dobrovolníky pro pomoc nemocným

Posláním dobrovolnického programu je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních, pomoci překlenout náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Od roku 2014, který byl ve Vsetínské nemocnici Rokem pro LDN, je k dispozici na oddělení následné péče Klub ONP, který zpravidla jednou týdně nabízí některou z terapeutických aktivit: trénink paměti, tvoření, muzikoterapie, canisterapie.

Koordinátorem dobrovolnických aktivit v nemocnici je Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. (Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, tel. č.: +420 571 999 223, e-mail: dobrovolnik@adorea.cz, www.adorea.cz). Jedná se o neziskovou organizaci fungující od roku 2003, jejímž posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do dobrovolnických aktivit. Adorea spolupracuje s přijímajícími organizacemi a realizuje vlastní dobrovolnické programy a aktivity.