Stravování

Strava pro hospitalizované pacienty je připravována přímo v nemocnici na oddělení stravování. Snídaně, svačiny a večeře jsou pacientům podávány ve formě studené stravy. Obědy jsou expedovány v označených tepelně izolovaných přepravních boxech, ve kterých jsou vloženy obaly tabletového systému. Všechny tablety jsou označovány jménem pacienta a číslem diety.

Jídelní lístky jsou k dispozici pro pacienty spolu se seznamem alergenů na určeném, dobře viditelném a snadno přístupném místě na každém lůžkovém oddělení.

Žádáme všechny pacienty, aby informovali zdravotníky o případných obtížích vztahujících se k náhlé ztrátě tělesné hmotnosti, možným projevům onemocnění (např. bolesti břicha, nechutenství, zvracení, průjem, apod.), jakož i o stravovacích zvyklostech a specifických požadavcích.

Všechny procesy související se zajištěním stravování hospitalizovaných pacientů jsou kontrolovány na několika úrovních podle příslušných provozních řádů a zavedeného systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Systém kritických bodů k zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů formou kontroly nad průběhem celého procesu výroby a podávání pokrmů).

Každý hospitalizovaný pacient má na základě vyšetření, anamnézy, možných alergií a dalších faktorů, stanovenu ošetřujícím lékařem vhodnou dietu. Při určení stravy přihlížíme i k věku pacienta, jeho samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Dále je u každého přijímaného pacienta proveden tzv. nutriční screening, tedy posouzení rizika podvýživy, či jiných obtíží spojených se stravováním a následně v případě potřeby zajištěna konzultace kvalifikovaného specialisty v oblasti výživy, tedy nutričního terapeuta. Výjimkou jsou děti a mládeže do 18 let a dále pacienti hospitalizovaní na odděleních ARO a JIP, kde je hodnocení stavu výživy součástí každodenní péče lékaře.

Mimo výše uvedené zajišťují nutriční terapeuti také edukaci pacienta, popřípadě jeho blízkých, řešení aktuálních problémů pacientů, jakož i podání informací o vhodné skladbě potravin v souvislosti s naordinovanou dietou a nutričními potřebami, případně i předání edukačních materiálů.

Pokyny pro pacienty a návštěvy pacientů v nemocnici

  • Nenoste navštívenému potraviny či nápoje, které jsou v rozporu s jeho léčebným režimem. Informace o vhodnosti potravin vám podá zdravotnický personál.
  • Není vhodné přinášet potraviny rychle podléhající zkáze, velké množství potravin nebo potraviny s brzkým datem spotřeby.
  • Přinesené potraviny jsou skladovány v kuchyňkách na oddělení v chladničkách při odpovídající teplotě. Při převzetí jsou označeny jménem a pokojem pacienta. Potravina je pak pacientovi na jeho požadavek vydána ošetřujícím personálem. I tyto potraviny jsou kontrolovány sestrou. Pacient je upozorněn na případnou končící lhůtu spotřeby. Není-li potravina zkonzumována do data spotřeby, je zlikvidována. Pokud sestra zjistí jakoukoli změnu konzistence, vůně jídla či nápoje nebo že má jídlo viditelnou vadu, odstraní takto změněný pokrm okamžitě.

Přehled nejčastěji využívaných diet

  • Dieta racionální (3): Je využívána u všech onemocněních, kdy není třeba dietního omezení z důvodů šetření trávicího systému a organismu. Racionální dieta je obsahem živin i energie plnohodnotná. Poměr základních živin vychází z poměrů racionální stravy. Strava je pestrá a používáme i chuťově výrazné koření.
  • Dieta racionální, porodní (3P): Je indikována pro ženy po porodu, pokud není třeba dietního omezení z jiných důvodů. Obsahem živin i energie je plnohodnotná. Poměr základních živin vychází z poměrů racionální stravy. Pokrmy jsou nenadýmavé. Technologická úprava pokrmů: volíme všechny technologické úpravy bez omezení. Strava je pestrá a používáme i chuťově výrazné koření.
  • Dieta šetřící s nižším obsahem tuků (2): Pokrmy jsou lehce stravitelné a nenadýmavé. Šetřící dieta je obsahem živin i energie plnohodnotná. Poměr základních živin vychází z poměrů blízkých racionální stravě. Technologická úprava pokrmů činí tuto dietu lehce stravitelnou a je možno ji podávat dlouhodobě.
  • Dieta diabetická (9): Je indikována při diabetu mellitu. Obsahem živin i energie je plnohodnotná, podává se dlouhodobě. Obsah sacharidů v dietě je omezen, množství bílkovin a tuků je fyziologické. Dieta je pro diabetiky základním léčebným prostředkem.
  • Dieta bezlepková (BLP): U pacientů se zjištěnou celiakií. Je vyloučeno podávání všech potravin, které obsahují lepek.