Stipendia

Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendium studentům všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických oborů

 • LÉKAŘI 
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendia ve výši 5.000 Kč/měsíčně zejména pro studenty/tky 6.ročníku oboru prezenčního studia lékařských fakult vysokých škol. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru do doby absolvování základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu dalších dvou let po jeho získání. Individuální úprava podmínek je možná.
 • NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí stipendia ve výši 2.500 Kč/měsíčně pro studenty/tky zejména posledních ročníku VOŠ či VŠ nelékařského zdravotnického oboru (všeobecná sestra, zdravotní laborant, zdravotnický asistent, fyzioterapeut…), bezprostředně předcházejího nástupu do zaměstnání. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru do dobu tří let. Individuální úprava podmínek je možná.
 • ZVÝHODNĚNÁ STIPENDIA – VŠEOBECNÁ SESTRA – INTERNA + Oddělení následné péče
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí zvýhodněná stipendia ve výši 4.500 Kč/měsíčně pro studenty/tky zejména posledního ročníku VOŠ či VŠ oboru Všeobecná sestra. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru do dobu tří let na interním oddělení nebo Oddělení následné péče. Individuální úprava podmínek je možná.
 • ZVÝHODNĚNÁ STIPENDIA – RADIOLOGICKÝ ASISTENT
  Vsetínská nemocnice a.s. nabízí zvýhodněná stipendia ve výši 4.500 Kč/měsíčně pro studenty/tky zejména posledního ročníku bakalářskému programu radiologický asistent. Stipendium je možné získat i v dřívějším ročníku. Získání stipendia je podmíněno závazkem pracovat v pracovním poměru do dobu tří let na oddělení RTG. Individuální úprava podmínek je možná.

Proces  přiznávání stipendia:

 • Student doručí na personální úsek „žádost o stipendium“. Minimální náležitosti žádosti jsou strukturovaný životopis, potvrzení o studiu, obor zájmu. Žádosti mohou studenti předkládat kdykoliv v průběhu studia.
 • Při rozhodování o přidělení stipendia je rozhodující potenciál uchazeče – osobní pohovor s uchazečem, personální situace a předpokládaný budoucí personální vývoj na žádaném oddělení.
 • Žádost o stipendium posuzuje přímo nadřízený vedoucí zaměstnanec potenciálního zaměstnance a personální náměstek. Smlouvu o smlouvě budoucí schvaluje představenstvo společnosti.

Kontakt na personální a mzdové oddělení:

 • Ing. Martin Pavlica, MHA

 • náměstek pro personální řízení
 • tel.: +420 571 818 130

 • Milena Štíchová

 • personalistka
 • tel.: +420 571 818 108