Dotazníky spokojenosti

Snahou Vsetínské nemocnice a.s. je zajistit trvalé zlepšování péče o pacienty a poskytování služeb na vysoké úrovni. K našemu záměru můžete přispět i Vy. Prosíme Vás proto, abyste odpověděl/a na níže uvedené otázky, a to pravdivě a objektivně podle svých zkušeností, poznatků a dojmů.

Dotazník je anonymní a odpovědi budou zpracovány hromadně a budou sloužit pro orientaci opatření ke zlepšení našich služeb. Každou otázku si pozorně přečtěte. Označte vždy jen jednu odpověď, která nejvíc vystihuje Váš názor.

  • Dotazník spokojenosti pro pacienty ambulancí, laboratoří a radiodiagnostického oddělení
  • Dotazník spokojenosti pro hospitalizované pacienty

Vsetínská nemocnice a.s. se tradičně zapojuje do celostátního průzkumu Nemocnice ČR, který pořádá HCI (HealthCare Institute). Budeme rádi, pokud se do této ankety zapojíte také
Vy. Dotazníky: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky.html